Table of Contents

 1. Introduktion
  1. Mål
  2. Hvad du skal vide
  3. Læring mål
  4. Lærerside
 2. Kursets indhold - Drivning af svin til bedøvelse
  1. At drive svin frem ved hjælp af biologiske principper
  2. At drive svin frem uden hensyn til biologiske principper
  3. Andre systemer for at drive svin til bedøvelse
  4. Konsekvenser af dårlig behandling på slagtedagen
  5. Slagtesvin
  6. Sensorisk kapacitet hos svin
  7. Fysiske forhold
  8. Sociale forhold
  9. Drivningsforhold
  10. Enkle måder at forbedre behandlingen
  11. Vurdering af drivningskvalitet
  12. System for at drive svin som bygger på biologiske principper
  13. Problemer som stadigvæk ikke er løst
 3. Afslutning
  1. Kommentarer
  2. Selv-evaluering
  3. Centrale budskaber
  4. Referenser
  5. Evaluering