Skip to main content

Drivningsforhold

Normalt er svin vant til menneskelig kontakt, men svin med ringe eller ingen erfaring med mennesker kan være bange for dem.

Når man driver svin er det vigtigt at holde gruppen af svin i konstant bevægelse. Forstyrrelser, der hindrer bevægelighed omfatter: Folk, der bevæger sig foran dyrene; skygger og store lyskontraster, skinnende refleksioner, luftstrømme der blæser mod dyrene samt støj. Den afstand som dyrene skal drives i bør holdes kort med tanke på at slagtesvin i dag har dårlig kondition.

Hjælpemidler

Hjælpemidler i drivningen anvendes for at holde svinene i bevægelse. Hjælpemidlerne kan være udformet på baggrund af forskellige principper, såsom at afskærme svin fra at blive distraheret (drivskiver), ved hjælp af lyd ("rangler"), og smertefulde stimuli (elektriske svinedrivere). Brugen af elektriske svinedrivere er forbudt i mange lande, de fremkalder stress og bør ud fra et dyre etisk og kødkvalitetsmæssigt synspunkt ikke anvendes i håndtering af svin.

På dette slagteri anvendes "rangler" som hjælpemiddel. Her er det kombineret med faste sider og en lille gruppestørrelse, hvilket resulterer i en god bevægelse i drivningen. Foto: Temple Grandin.

Drivhastighed

Samlefolden er et stressende område i håndteringen af svin før bedøvelse, og problemerne øges med højere slagtehastighed. Hvis man kan give svinene tid til at udforske deres omgivelser kan man holde dem rolige.

Et nyt system for håndtering af svin i grupper er baseret på svins adfærdsmæssige principper og har vist at høje slagtehastigheder er muligt, men alle dyrevenlige systemer kan nemt blive ødelagt som følge af for høje fremdrivningshastigheder.

Denne video viser tydeligt de problemer der opstår når man driver for store grupper af svin. Den ansvarlige operatør kan ikke påvirke adfærden hos leder dyret. Video: Sophie Atkinson.