Skip to main content

Sensorisk kapacitet hos svin

Når man drøfter reaktioner på behandlingen på slagtedagen, bør man tage hensyn til svinets sensoriske kapacitet.

Man har tidligere troet at svin der er vidner til slagtning af andre svin bliver stressede, men en undersøgelse har vist, at dette dog ikke er tilfældet.

Hørelsen

Svin har god hørelse - bedre end mennesker, ved høje frekvenser. Kraftigt og "ukendt" støj kan være stressende for svin, men der er individuelle forskelle.

Et vigtigt aspekt af det høje støjniveau på et slagteri er svinenes skrig, som også er tegn på stress. Lyden af metal som slår imod hinanden kan forårsage at dyrene bakker og bliver stressede, så montering af gummi på porte og kanter af indvendigt udstyr vil bidrage til at reducere støjniveauet.

Høj slagtehastighed er forbundet med høje niveauer af både støj og stress og forbedret håndtering af dyrene har vist sig at reducere støjniveauet.

Ørene på en gris. Foto: Jens Tonnesen.

Synet

Svin har et bredt, monokulært synsområde, men de har dårligt nærsyn og de har sandsynligvis et omfattende blindt område i gulvniveau. Derfor er svin nødt til at stoppe op og sænke deres hoveder for at bedømme afstanden til gulvet. Derfor forveksler de ofte uregelmæssigheder og skygger på gulvet med faktiske fysiske barrierer.

Svin har, ligesom andre dyr, en tendens til at bevæge sig i retning mod et mere stærkt lysende område. Denne observation har ført til brugen af diffust lys i løbegangene i mange slagterier.

Illustration af brugen af lys i gangene for at dirigere svin i vis retning. Illustration: Neville Gregory.

Lugtesansen

Svin har en god lugtsans, men denne sensoriske kapacitet er ikke særlig godt undersøgt. Trynen er tilsyneladende meget vigtigere for at rode på gulvet og for at undersøge vægge, stifæller og andre objekter i svinenes omgivelser.

En svinetryne. Foto: Anne Algers.