Skip to main content

Slagtesvin

Svin reagerer på forskellige måder på behandlingen på slagtedagen.

Nogle dyr viser stærke reaktioner på grund af deres genetik. Et eksempel er Piétrain racen, som er stressfølsomme. Det er også velkendt, at der er individuelle forskelle i svinenes reaktioner på stress. I en stressende situation vil nogle grise fra samme kuld blive meget aktive mens andre bliver passive og dette skyldes forskellige individuelle strategier.

Desuden indvirker dyrenes tidligere erfaringer med håndtering på hvordan de reagerer. Svin som kun har haft begrænset kontakt med mennesker kan reagere forskelligt fra svin, der er vant til at blive håndteret.

Dette svin ankommer til slagteriet med et brækket ben. Det skal derfor aflives på transportbilen. Foto: Sture Andersson.

Adfærdsmønstret hos tilskadekomne og syge svin er anderledes end for raske og sunde dyr.

Svin, der er ude af stand til at gå, eller er syge skal humant aflives på gården og skal ikke udsættes for transport til slagteriet. Hvis svin bliver såret i forbindelse med transport skal de håndteres på en human måde og, afhængigt af forholdene, isoleres og behandles med passende veterinær pleje, straks aflives eller transporteres hurtigst muligt til slagteriet.

På denne video ser du et svin som ligger ned. Svinet ligger ikke og sover men lider af akut stress og er enten udmattet eller har udviklet en passiv coping strategi. Video: Sophie Atkinson.