Skip to main content

Centrale budskaber

Svin har høj sensorisk kapacitet, når det drejer sig om at høre og lugte. For at begrænse stressen skal støjniveauet være lavt; yderligere forskning er nødvendig for at få viden om hvordan lugten påvirker håndtering på slagtedagen. Svin ser ikke så godt. Under drivningen til bedøvelse bør distraherende stimuli holdes på et minimum. Drivningshastigheden og håndteringsrutinerne bør tilpasses til dyrenes biologiske principper.

Selvom systemer med løbegange er optimeret i henhold til den nyeste viden er det urealistisk at forvente at svin vil gå ind i løbegangen uden tvang. Desuden er det umuligt at standardisere håndteringen på dagen for slagtning. Derfor er minimal menneskelig indblanding ønskeligt.