Skip to main content

Sociale forhold

Svin er sociale dyr. Generelt vil blanding af dyr, der ikke kender hinanden resultere i aggression. Denne tendens til at slås bliver mere udtalt hvis der er konkurrence om ressourcer såsom plads, foder og vand. Svin, der er opstaldet i individuelle båse har høje stressniveauer på grund af isolation.

I systemer for fremdrivning af svin til bedøvelse kan man drage fordel af den naturlige flokadfærd som indebærer at dyrene følger efter hinanden.

Slagtesvin som slås i slagteristaldene. Foto: Anne Algers.