Skip to main content

Fysiske forhold

De fysiske forhold er vigtige for opretholdelsen af lave stressniveauer på slagtedagen. Det er velkendt, at de fysiske forhold i kombination med den praktiske håndtering har indflydelse på adfærden hos svin på slagterier.

Et eksempel på fysisk layout for drivning af svin. De fysiske forhold bygger på drivning og bedøvelse af grise i grupper. Illustration: DMRI.

Behandlingen på slagtedagen bør ikke udsætte svinene for ekstreme temperaturer. Svin er mere modtagelige over for varmestress end andre husdyr, fordi de ikke kan svede. Halm gør det muligt for de enkelte svin at regulere deres temperatur, og det holder dem også beskæftiget i et stimulusfattigt miljø. Desværre er halm ikke en praktisk løsning på varmestress når svin skal drives til bedøvelse - høje temperaturer bør undgås på andre måder.

De almindeligste årsager til problemer i fremdrivning af svin er forstyrrelser som hindrer dyrene i at gå fremad, dårlig vedligeholdelse af faciliteter, gange som er for smalle til at tillade svin at gå ved siden af hinanden. Dyr vil ofte stoppe og nægte at flytte sig hvis der er forstyrrelser såsom refleksioner fra blanke overflader (opfattes som hindringer), luftstrømme der blæser på dyrene, højfrekvente lyde, og bevægelser i den retning de skal drives i. Disse forstyrrelser kan ødelægge et ellers veldesignet slagteri, hvis svinene ikke har tid til at udforske deres omgivelser, hvilket kan holde stressniveauerne nede. Forhindringer i drivgange kan have uheldige virkninger på håndteringen og kødkvaliteten, fordi de kan forårsage skader.

Dette foto viser en unødvendig forhindring på væggen i drivgangen. Foto: Anne Algers.

Inspektion af levende dyr

Alle svin skal tilses inden slagtning. Denne "levende dyr inspektion" er suppleret med kravet om en kødkontrol af slagtekroppen og de indre organer.

En af årsagerne til dyrevelfærdsproblemer på slagterier kan skyldes, at dyrene er i dårlig tilstand allerede ved ankomsten. Det påhviler dyrlægen på slagteriet at sikre, at dyrene er sunde, bedøves smertefrit og i øvrigt behandles humant.

Inspektionen af levende dyr skal afsløre akut syge dyr, der kan være bærer af sygdomsfremkaldende bakterier.

Hvis et skadet dyr er identificeret under transporten eller i slagteriets stalde og dyret forventes at være i smerte, skal det aflives med det samme, uanset om det forstyrrer den rutinemæssige slagteproces. Syge dyr skal slagtes separat for at reducere risikoen for krydskontaminering.

En veterinær inspicerer de levende dyr i forbindelse med aflæsning. Foto: GD Bowes & Sons Ltd.