Skip to main content

Vurdering af drivningskvalitet

Behandling af svin under fremdrivning til bedøvelse er blevet mere og mere kontrolleret og praksis er forbedret, men der er stadig stor variation fra slagteri til slagteri. Objektive metoder til kvantificering af dyrenes velfærd er nødvendige for at sikre overholdelse af lovgivning og forbrugernes behov (f.eks. etisk regnskab).

Forskellige metoder til overvågning af dyrevelfærd på slagterierne er blevet udviklet og overvågningssystemerne varierer fra slagteri til slagteri. Generelt bør et pointsystem være enkelt at anvende under kommercielle vilkår og minimal uddannelse bør være nødvendig for at foretage en vurdering. Det er meget vigtigt at bedømmelsen er objektiv og standardiseret, således at alle observatører kan opnå lignende resultater.

Objektive målinger omfatter registrering af antallet af dyr, der drives frem med hjælp af stød og hvor mange dyr der falder eller glider.

Måling af svinenes vokalisering (støjniveau) er også et almindeligt anvendt parameter. Svin er meget sociale dyr, der naturligt lever i stabile grupper som kommunikerer ved at vokalisere. Hos svin er højfrekvent vokalisering (HPV) stærkt forbundet med frygt, angst og/eller smerte og ubehag. Udover at være en indikation af en negativ følelsesmæssig tilstand kan HPVs også forårsage yderligere stress hos de svin, som hører dem. Måling af HPV er derfor blevet brugt til at registrere dyrevelfærdsproblemer på slagterier.

To forskellige fremdrivnings systemer til bedøvelse som resulterer i forskellige støjniveauer. Video: Sophie Atkinson and DMRI.

Klik på billederne for at lytte til lyden af svin i to forskellige slagterier som bruger forskellige systemer til fremdrivning af svin.