Skip to main content

System for at drive svin som bygger på biologiske principper

Som nævnt før, kan dyrenes tidligere erfaringer og genetik bestemme, hvordan behandlingen opfattes af dyret. Når en person træder ind i kanten af "flugtzonen" vil dyret bevæge sig væk fra personen. Størrelsen af flugtzonen varierer afhængigt af hvor meget kontakt svinet har haft med mennesker. Grupper af svin i en drivgang vil ofte bevæge sig fremad uden hjælpemidler når den, der håndterer dyrene går i den modsatte retning forbi balancepunktet på skulderen af hvert dyr.

Dette diagram viser den bedste adfærd hos operatøren for at få svinene til at bevæge sig fremad i en løbegang. Pilene angiver operatørens bevægelser. Diagram: Temple Grandin.

Generelt er det bedst at håndtere svin i grupper, især når man driver dem til bedøvelse. Strømmen af dyr er baseret på deres følgeadfærd og håndtering af dyr enkeltvis giver en "stop-go" effekt, der ikke kun er stressende for dyrene, men også vil øge behovet for hjælpemidler og større indblanding af operatøren.

Svins dårlige syn i gulvniveau er en begrundelse for at de skal have tid til at gradvist udforske nye miljøer. Dette gør svin langsomme at flytte. Hvis gulvet er godt oplyst tillader det svinene at bevæge sig hurtigere og med mindre tøven.

Dette foto viser svin i et gruppevis fremdrivningssystem som giver dem tid til at undersøge gulvet i bedøvelsesboksen før den lukkes. Foto: Sophie Atkinson.