Skip to main content

Lærerside

Vi vil gerne give dig nogle ideer til, hvordan du kan bruge dette læringsredskab i forskellige sammenhænge og til forskellige målgrupper.

At uddanne de ansatte i industrien
- I første omgang, lad de ansatte individuelt beskrive deres system til drivning af svin til bedøvelse og giv dem en chance for at udtale sig om deres system.
- Giv dem tid til at arbejde med indholdet af dette læringsredskab (helst over en eller to uger) og til at sende deres tanker til "kommentarsiden".
- Diskuter, hvordan hver enkelt af drivningssystemerne (håndtering rutiner, tekniske løsninger, hjælpemidler og holdninger) kan forbedres.

At uddanne studerende

- Begynd med at besøge et slagteri og fokusere på håndteringen af levende svin og drivning til bedøvelse (hvis muligt giv de studerende til opgave at registrere processen på video).
- Giv kursisterne tid til at arbejde med indholdet af dette læringsredskab (helst over en eller to uger) og til at sende deres tanker til "kommentarsiden".
- Bed de studerende om at skrive et begrundet forslag til en beslutningstager på et bestemt slagteri. Forslaget bør i 300 ord opsummere deres mening om et specifikt system for drivning af svin til bedøvelse fra et synspunkt om dyrevelfærd og svinekødets kvalitet.
- Som en alternativ opgave, bed de studerende at gennemføre en risikoidentificering af dyrevelfærdsproblemer på det lokale slagteri eller at producere en video med en indledende tekst.