Skip to main content

Mål

Dette læringsredskab giver information om processen med at drive svin til bedøvelse og sætter dig i stand til kritisk at vurdere, hvordan drivningen kan påvirke svinevelfærd og svinekødets kvalitet. Læringsredskabet inkluderer ikke de foregående eller efterfølgende procedurer, som transport eller bedøvelsesmetoder.

For ansatte i industrien (5 nominelle studietimer, 1/4 ECTS):

- Arbejd med indholdet i dette læringsredskab.
- Giv et resumé af hvad du har lært af dette læringsredskab og udtal dig om de praktiske konsekvenser på din arbejdsplads. Post dit resumé på "kommentarsiden".
- Gennemfør din selv-evaluering.
- Læs de centrale budskaber.
- Skriv en evaluering af dette læringsredskab.

For studerende (20 nominelle studietimer; 1 ECTS):

  • Arbejd med indholdet i dette læringsredskab og skriv en liste over fordele og ulemper med forskellige systemer (enkel løbegang, dobbel løbegang og gruppevis håndtering).
  • Skriv et godt begrundet forslag til en beslutningstager. Forslaget bør i 300 ord opsummere dine synspunkter på et system for drivning af svin til bedøvelse, fra et dyrevelfærds- og kødkvalitetssynspunkt. Post dit forslag på "kommentarsiden".
    Alternativ 1: Producer en video som viser gode og/eller negative forhold i drivningen af svin. Skriv en indledende tekst til videoen (100 ord maksimum). Hvis du ønsker at dele videoen bedes du sende os den (training@q-porkchains.org). Vi vil evt. tilføje den til dette læringsredskab!
    Alternativ 2: Gennemfør en risikoidentificering af dyrevelfærdsproblemer på det lokale slagteri og angiv de gode og dårlige punkter.
  • Tilføj mindst fem nye definitioner til vores wikipedia (på platformen).
  • Gennemfør din selv-evaluering.
  • Læs de centrale budskaber.
  • Skriv en evaluering af dette læringsredskab.