Skip to main content

Selv-evaluering

1

Hvad er mest kritisk i de fysiske forhold når man driver svin til slagtning?

Vælg det rigtige svar

a)
b)
c)
Korrekt! Systemets design er den mest vigtige fysiske faktor ved fremdrivning af svin til slagtning!Ukorrekt! Temperatur og blanding er vigtige forhold ved opstaldning men mindre vigtige ved fremdrivning af svin til slagtning.Your answer has been saved.
Check your answer

2

Hvad er mest kritisk i behandlingen når man driver svin til slagtning?

Vælg det rigtige svar

a)
b)
c)
Korrekt!Dette er ikke korrekt. Prøv igen!Your answer has been saved.
Check your answer

3

Hvad kan dårlig behandling ved drivning til bedøvelse lede til?

Vælg tre svar og kontroller herefter dine svar!

a)
b)
c)
d)
a) Korrekt! PSE og blødninger er kødkvalitetsproblemer som kan opstå som følge af en dårlig behandling ved drivning til bedøvelse!a) Ukorrekt! PSE og blødninger kan være et resultat af dårlig håndtering.b) Korrekt! Frygt og smerte er mekanismer som kan udløse stress og dyrevelfærdsproblemer.b) Ukorrekt! Drivning til bedøvelse kan lede til frygt og smerte (specielt hvis eldrivere anvendes)c) Korrekt! Stress resulterer i en øget mængde afføring, beskidte dyr og forhøjet risiko for kontaminering. Et extremt result af stress er at de dør inden slagtning.c) Ukorrekt! Beskidte og døde dyr kan være resultatet af en dårlig behandling.d) Korrekt! Drivning til bedøvelse resulterer ikke i aggressivitet og DFD. Blandning af dyr i staldene vil udløse aggressivitet og tømning af energireserverne som kan resultere i DFD.d) Ukorrekt! Aggressivitet og DFD er et ofte forekommende resultat af dårlig behandling.
Check your answer

4

Hvad karakteriserer sensorisk kapacitet hos svin?

Vælg tre svar og kontroller herefter dine svar!

a)
b)
c)
d)
e)
a) Korrekt! Det er derfor at højfrekvent vokalisering (HPV) er stressende for svin.a) Ukorrekt! Forsøg igen.b) Korrekt! Svin ser dårligt på kort afstand og det er derfor at de skal gives tid til at undersøge gulvet.b) Ukorrekt! Forsøg igen.c) Korrekt! Svin ser dårligt på kort afstand og det er derfor at de skal gives tid til at undersøge gulvet.c) Ukorrekt! Forsøg igen.d) Korrekt! Men trynen er også vigtig når de roder. d) Ukorrekt! Forsøg igen.e) Korrekt! De har en god lugtesans men lugtesansen er dårlig undersøgt.e) Ukorrekt! Men lugtesansen er dårlig undersøgt.
Check your answer

5

Hvordan kan man identificere PSE-kød?

Vælg det korrekte svar!

a)
b)
c)
Korrekt! Flere timer efter slagtning nærmer pH i PSE-kød sig det pH man har i normalt kød.Ukorrekt! Gå tilbage til "Konsekvenser af dårlig behandling på slagtedagen" og studer figuren som viser post-mortem pH-forløbet.Your answer has been saved.
Check your answer

6

Hvordan kan man identificere DFD-kød?

Vælg det korrekte svar!

a)
b)
c)
Korrekt! I DFD-kød skal man måle pH 30 timer efter slagtning fordi pH er tæt på pH i normalt kød hvis man måler for tidligt.Ukorrekt! Gå tilbage til "Konsekvenser af dårlig behandling på slagtedagen" og studer figuren som viser post-mortem pH-forløbet.Your answer has been saved.
Check your answer