Skip to main content

Enkle måder at forbedre behandlingen

Håndtering af svin på slagtedagen, og især den afgørende fase når de skal drives til bedøvelse, bør være baseret på naturlig adfærd hos svin. Her er nogle enkle metoder til at gøre håndteringen lettere:

- Tillad dyr at slappe af før de skal flyttes.
- Undgå stres under drivning - når de er stressede søger de sammen og håndteringen bliver kaotisk.
- Driv svin i små grupper.
- Anvend belysning i drivgangen - skygger i drivgangen opfattes som hindringer og får dyrene til at stoppe op.
- Drivgange bør have faste vægge for at undgå forstyrrelser (mennesker, dyr, skygger, træk)
- Gulve bør være godt konstrueret og vedligeholdt, uden huller eller pludselige ændringer i gulvtype, lydforhold eller hældning.
- Minimer længden af drivgangene, og undgå at svinene løber op og ned i drivgangene.
- Prioriter at de ansatte er veluddannede.

Denne video viser aflæsning af svin på et slagteri i Australien. Observer forstyrrelserne i drivretningen som forhindrer dyrenes bevægelse fremad. Video: Sophie Atkinson.

Det er et almindeligt problem at svin klumper sammen ved indgangen til løbegangen og samlefolden. Den dobbelte løbegang (to adskilte løbegange, side om side) letter fremdrivningen i forhold til når man anvender en løbegang, fordi svinene her kan udnytte deres flokinstinkt. Når den dobbelte løbegang har fast ydre vægge og en "gennemsigtig" skillevæg midt mellem løbegangene fremmer det svinenes naturlige følgeadfærd.

Dette fotografi viser betydningen af lys. Den højre løbegang tiltaler grisene fordi den er mere oplyst end den venstre. Problemet løstes ved at man installerede indirekte lys i den venstre indgang fra samlefolden. Foto: Temple Grandin.

Ved at forbedre løbegangens design, så man forhindrer dyr i at komme ind under eller over hinanden, kan man reducere hudskader og blå mærker på kamstykkerne. Profilen som er udviklet af Temple Grandin (TG-profil) er udstyret med faste ydre vægge til at lukke af for ydre forstyrrelser og en skillevæg som svinene kan se igennem. Dimensionerne bør tilpasses svinenes størrelse.

Denne tegning viser det design af løbegangen som Temple Grandin har udviklet. Illustration: DMRI.

Ramper, der fører til bedøvelse skal maksimalt have en hældning på 10-15 º. Mange løbegange med hældninger har installeret udstyr, der forhindrer svinene i at bevæge sig baglæns i løbegangen (f.eks stop-vinger).

Denne tegning viser en stop-vinge, som anvendes i visse løbegange som Temple Grandin har udviklet. Illustration: DMRI.